Docker – skalbar prestanda

Mindre tid för konfigurering – mer tid för utveckling

Docker erbjuder en snabb utvecklingsmiljö där du inte spenderar tid på uppsättning av server, konfiguration och programvaruinstallation. Du använder Docker-containrar, som du kan använda för att snabbt definiera din omgivning och du är redo efter ett par klickar. Fokusera på att utveckla din tjänst, inte på att konfigurera servern.

Xetnet Docker-tjänsten förser dig med finländska servrar.

Skalbarhet och extrem prestanda

I webbhotell -och virtuella servermiljöer hanteras prestandan på ett annat sätt än i Docker-tjänsten. I en virtuell servermiljö kan du köpa kapacitet, till exempel 1-2 kärnor med den datamängden som du vill. Du kan till exempel använda Dockern för att dedikera mera kapacitet t.ex. för en databas än för webbservern (vertikal skalning).

Docker möjliggör horisontell skalning

Du kan också använda Docker för att skala horisontellt t. ex. webbservern (Apache) att använda 2 containers eller mer. Då kan du skala exakt där du behöver mer prestanda. Denna situation kan vara nödvändig när en databas inte utsätts för ett stort antal uppgifter, men webbservern kör en hel del PHP-kommandon som kräver mycket beräkningskapacitet.

Ändringar i både vertikal och horisontell skalning kan göras flexibelt med hjälp av hanteringsverktyget, beroende på krav och förändrade behov i ditt projekt. Detta säkerställer att driftsmiljön fungerar smidigt och de nödvändiga ändringarna i skalningen tar bara några sekunder.

Docker är lösningen när du behöver flexibilitet i prestanda.

Definiera din egen Docker-container.

Du kan skapa en Docker-avbildning som innehåller din app och placera den i Docker-containern. Du kan definiera din Docker-containern med några få klick för att stödja just de funktioner du behöver. Det är ungefär som ett färdigt recept för miljön där din app fungerar. Inga specifika inställningar för hela servern eller några extra VM-miljöer. Med Docker skapar du containrar som definierar appens krav.

Till exempel väljs två containrar för WooCommerce Online Store: WooCommerce – container och databascontainer (t. ex. MariaDB eller MySQL 5,7). Sedan kan du utveckla din tjänst i den temporära domänen och när projektet är klart, överför su din Docker-avbildning till en offentlig Docker-container eller definierar namntjänster för den aktuella containern. Med Docker är det ännu enklare att testa olika uppdateringar och ändringar i tjänsten när du kan flytta din avbildning till en annan container med några få klick.

Docker är ett perfekt alternativ för utvecklaren som vill fokusera på utvecklingen av servern i stället för att konfigurera.

Docker-containrar från 4,50 €/st./månad

Testa Docker-tjänsten för en tia! För minimipriset 10,00 € + moms kan du registrera dig i tjänsten och bekanta dig med Dockers utbud och topphastighet. Köp endast de containrar och funktioner som du behöver för din applikation eller tjänst, till exempel webb- och databasservrar.

Efter testperioden, som du får för 10,00 € + moms, övergår beställningen i en tillsvidarebeställning och du betalar endast för de containrar som du beställer. Vi är säkra på att Dockers toppegenskaper kommer att övertyga dig!

Beställ en testversion för 10 € (+ MOMS)

Till priserna läggs lagstadgad moms.

Docker – en flexibel lösning för IoT-projekt

Docker är ett bra alternativ till IoT-utvecklingsmiljöer, där du inte vill ha en separat server och lägga tid på att underhålla, konfigurera och säkerhetskopiera. Använd Docker för att snabbt utveckla din tjänst och överföra dem till produktion endast med några få klick. Vi vet att ändra inställningarna för servermiljön alltid tar tid på grund av de olika kraven som utvecklarna har. Prova Docker, du kommer att älska dess snabbhet. Det är en kostnadseffektiv lösning när du sparar tid genom att hoppa rakt in i utvecklingsfasen.

Utvecklar du IoT-projekt utanför Finland?

Med hjälp av Xetnets partners levereras Docker-tjänsten närmare kunden, och vid behov även till ett annat land, om det är en förnuftig lösning och förbättrar användningen av din tjänst. Kontakta vår försäljningsteam, om du vill veta mera!

Docker Hosting Suomessa

Prova på våra tjänster

Beställ en testversion av Docker-tjänsten till priset 10,00 € + moms. Denna minimibeställning ger dig möjlighet att testa tjänsten och egenskaperna. Beställ tjänsten här. Efter köpet kan du logga in i Docker-tjänsten på adressen https://portal.dockr.net/ – och sedan är du redo att starta ditt nästa projekt.

Fråga mer om våra Docker-lösningar

RING ELLER SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE

Telefon: +358 (0) 29 170 0818 e-post: sales@xetnet.com